PORTAL KOJI SE BAVI PROMOVISANJEM LETOVA IZ NIŠA

test

субота, 02. фебруар 2019.

Doneta uredba o uslovima za proglašenje linije u javnom interesu

ilustracija (foto: FB Aerodrom Konstaitn Veliki Niš)
Kao i što je bilo najavljeno od strane pomoćnika ministra za vazdušni saobraćaj Zorana Ilića, na redovnoj sednici Vlade Srbije održanoj u četvrtak usvojena je uredba o uslovima za proglašenje linije od javnog interesa u vazdušnom saobraćaju. Ovom uredbom, a koja je obavljena na sajtu Vlade, definisana su neka opšta pravila koja će obavezivati avio-prevozioca.

Prema ovoj uredbi linija u javnom interesu se može proglasiti ako se odnosi na rutu ka aerodromu koji oplužuje region ili regione u razvoju u Srbiji i opslužnom području aerodroma ili na rutu sa saobraćajem niskog intezititeta odnosno do 100 hiljada putnika godišnje ka bilo kom aerodromu.

Sve ovo mora da ispunjava i određene uslove. Da prevoz drugim vidom saobraćaja ne zadovoljava potrebe regiona, da ne postoji komercijalni iteresa za obavljanje redovnog avio-prevoza, da je linija značajna za privredni i društveni razvoj Srbije, da se uspostavlja linija u redovnom prevozu za period utvrđen zakonom o vazdušnom saobraćaju ili posebnim bileteralnim ili multirateralnim sporazumom.

Ova uredba predviđa i između ostalog kriterijume za obavljanje svake linije pojedinačno odnosno određeni obim saobraćaja odnosno broj frekvencija, cena i uslovi avio-prevoza, karakteristike vazduhoplova.

Uredbom je definisana i kompezacija koja se daje avio-prevoziocu kao pogodnost za obavljanje avio-prevoza na liniji u javnom interesu. Sredva za kompezaciju prema slovu uredbe se obezbeđuje u budžetu Srbije za svaku kaledarsku godinu.

Avio-prevoznik koji se obaveže da leti ka destinaciji od javnog interesa moraće da obavlja u skladu sa ovom uredbom i odlukom o proglašenju linije u javnom interesu.

Zanimljivo je i to da uredba definiše i određene kazne. Te u slučaju da ne obavlja saobraćaj za koji se obavezao u skladu sa definisanim uslovima, uredba i odluka, kazniti između 500 hiljada i 2 miliona dinara.

Podsetimo da je pomoćnik ministra za vazdušni saobraćaj Zoran Ilić najavio raspisivanje medjunarodnog javnog tendera za izbor avio-prevoznika koji će otvoriti 10 novih avio-linija sa Aerodroma Konstantin Veliki.


Tekst: A.P.
Fly from Niš

Нема коментара:

Постави коментар