PORTAL KOJI SE BAVI PROMOVISANJEM LETOVA IZ NIŠA

петак, 26. фебруар 2016.

Planirana investiciona ulaganja Aerodroma tokom ove godine

ilustacija (foto arhiva Fly from Niš)
Izgradnja tunela na odlazećem gejtu za brzo ukrcavanje putnika u avion, instalacija RVR uređaj za merenje visine i daljine oblaka, bolji sistem video nadzora, proširenje parkinga na robno-carinskom terminalu, kao i  započeti poslovi na uvođenju sistema za kontrolu i naplatu parkinga za putnička vozila, samo su neka od investinacionih ulaganja aerodroma koja su ostvarena u prethodnoj godini.

Prema planu poslovanja aerodroma za 2016.godinu nastavlja se sa investicionim ulaganjima, gde će i ove godine Kontrola letenja(SMATSA) raditi na svojim planiranim investicijama za aerodrom "Konstantin Veliki" u vidu početka radova na sistemu za instrumentalno sletanje ILS i započeti projekat za izgradnju novog kontrolnog tornja.

Između ostalog planirana su i sledeća investiciona ulaganja:

- Nastavak unapređenja i dogradnja sistema svetlosnog obeležavanja (prilazna svetla) sa formiranjem elektroenergetskog bloka prilaznih svetala CAT I, a sve u skladu sa Glavnim projektima elektroenergetike sistema svetlosnog obeležavanja aerodroma "Konstantin Veliki" i važećim planskim dokumentima.

- Nabavka nove opreme za opsluživanje i kontrolu putnika, prtljaga i robe kao i nabavka nove opreme tehničke službe i vatrogasne jedinice.

- Kargo loder sa potrebnim brojem paletnih kolica

- Vozilo za odleđivanje vazduhoplova

- Specijalni traktor sa priključnom opremom za letnje i  zimsko održavanje površina

 - Vozilo za transport prtljga

- Putničke stepenice sa nadstrešnicom

- Metal detektorska vrata

- Detektor eksploziva u tečnostima

- Vatrogasna oprema

- Specijalizovana oprema za rasterivanje ptica na aerodromu

- Pripremni radovi na rehabilitaciji poletno sletne staze, izgradnja nove rulnice i proširenje platforme;

- Adaptacija i dogradnja terminalne zgrade

- Izgradnja „short-time“ i „long-time“ parkinga ispred zgrade terminala sa opremom za automatsku naplatu

- Nabavka prostora za smeštaj aerodromske opreme

- Izgradnja skladišta za opasne materije

- Izgradnja skladišta sa posebnim temperaturnim režimom

- Završetak proširanje parkinga za terentna vozila ispred zgrade terminala sa sistemom kontrole pristupa i naplatu usluga.

- Asfaltiranje platoa od 3000m2 za smeštaj putničkih vozila

Završetak ovih investicionih ulaganja planirana su u roku od 4 godine(2016.-2020.), a koje će se finansirati iz fondova EU, pomoći grada, regiona, SMATSA-e, Direktorata za civilno vazduhoplovstvo, nadležnog Ministarstva i Aerodroma "Nikola Tesla".


Tekst: A.P.
Fly from Niš

Нема коментара:

Постави коментар