PORTAL KOJI SE BAVI PROMOVISANJEM LETOVA IZ NIŠA

среда, 24. децембар 2014.

Planirana investiciona ulaganja u Aerodrom Niš u narednih 5 godina

(foto: Fly from Niš)
Na sednici Gradskog veća, održanoj 20.12.2014.godine, usvojen je Akcioni plan održivog razvoja Grada Niša u narednih 5 godina(2015-2020.). Ovim planom predvidjena su izmedju ostalog i kapitalna investiciona ulaganja u niški aerodrom "Konstantin Veliki"

 • (2015.godina)
  Izgradnja proširenja odlazećeg gejta;
  Nabavka, ugradnja i obukaza rukovanje meračavidljivosti laserskih silometara-RVR
 • (2015.-2016.godina)
  Obnova i unapređenje računarske mreže i sistema informisanja i registracije putnika;
  Izgradnja proširenja dolazećeg gejta;
  Sanacija pristanišne zgrade aerodroma „Konstantin Veliki“ Niš u cilju smanjenja energetskih gubitaka;
  Proširenje i razvoj postojećeg carinskog terminala u drumskom saobraćaju sa izgradnjom skladišta sa magacinskim i kancelarijskim prostorom za potrebe kargo sektora;
  Unapređivanje sistema za rasterivanje ptica i životinja na kompleksu aerodroma sa obaveznom sanacijom terena i vegetacije
 • (2015.-2017.godina)
  Izgradnja službenog prolaza za pregled obezbeđivanja lica i njihovih stvari sa pratećom opremom po ICAO standardima;
  Sistem za automatsku dojavu i gašenje požara po NFPA standardima;
  Izgradnja hangara za smeštaj opreme i vozila za prihvat vazduhoplova kao i hangara za smeštaj opreme za zimsko održavanje
 • (2015.-2018.godina)
  Nabavka nove opreme za opsluživanje vazduhoplova radi obezbeđivanja pouzdanosti procesa prihvata i otpreme vazduhoplova
 • (2016.-2020.godina)
  Izrada i realizacija projekta integrisanog sistema bezbednosti i zaštite, kao i dogradnja i izrada perimetra
 • (2015.-2020.godina)
  Rehabilitacija poletno sletne staze sa dogradnjom rulnice i proširenjem platforme;
  Obnova, adaptacija i uređenje terminalne zgrade, infrastrukture i opreme na aerodromu;
  Adaptacija i dogradnja terminalne zgrade;
  Izgradnja „short-time“ i „long-time“ parkinga ispred zgrade terminala sa opremom za automatsku naplatu;
  Nastavak unapređenja i dogradnja sistema svetlosnog obeležavanja (prilazna svetla) sa formiranjem elektroenergetskog bloka, a sve u skladu sa glavnim projektima elektroenergetike sistema svetlosnog obeležavanja i ugradnja navigacionog sistema za precizni instrumentalni prilaz (ILS CAT I);
  Izgradnja tornja aerodromske kontrole letenja

Sva ova ulaganja premašuju više od 20 miliona evra, a planirana su da se odrade,u narednih 5 godina, uz pomoć IPA fondova EU, budžeta Srbije, budžeta Grada Niša, privatnih investitora, SMATSA-e, Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ali i samog JP Aerodroma Niš. Opširnije možete pogledati ovde. Na ovoj sednici data je i saglasnost na program poslovanja JP Aerodrom Niš za 2015.godinu.


Tekst: A.P.
Fly from Niš Team

Нема коментара:

Постави коментар